Skip to main content

Fredag, 16. August 2002

Skantraf banen, Kristiansand

PCN Slalomcup 2020
Skantrafbanen Kristiansand.

PCN Autoslalom for gatebiler arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement samt tilleggsreglene som vil bli kunngjort i Innbydelsen.

Lisens:                    Løpet krever gyldig lisens for 2020 eller engangslisens. Alle førerlisenser fra NBF er gyldige. Engangslisens kan løses ved start.

Tidsplan:              10.30 portene åpnes / teknisk kontroll starter
                              11.15 Siste frist for etteranmelding/og engangslisens.
                              11.30 Førermøte/ Gjennomgang av løype
                              12.00 Konkurransen starter.


 

Besøk vår Facebook-gruppe: