Skip to main content

Som hovedsamarbeidspartner arbeides det langsiktig sammen med Porsche Club Norge og PCN-R Cup.

Avtaler inngås typisk med en varighet på 3 til 5 år og parnerskapet går videre utover selve arenaen for motorsport. Hovedsamarbeidspartner er det høyeste nivået for samarbeid med Porsche Club Norge og PCN-R Cup.

Porsche Club Norge har følgende hovedsamarbeidspartnere:

Autozentrum Sport AS / Porsche Norge

Porsche Center Bergen

Porsche Center Oslo

Porsche Center Stavanger

Porsche Center Tromsø

Porsche Center Trondheim

Porsche Center Son

Porsche Center Sør

Porsche Center Ålesund
 

 

 

Besøk vår Facebook-gruppe: