Skip to main content


Velkommen til avdeling Nord!

Listen under viser våre planlagte arrangementer i 2016. Endringer og oppdateringer vil komme så sjekk innom jevnlig. Vi deltar også på en rekke nasjonale arrangementer, se egen terminliste her: Terminlister - Nasjonal.

Det er ingen planlagte aktiviteter.

Besøk vår Facebook-gruppe: