Skip to main content

CLASSIC er klubbens eget medlemsblad. Classic har en uavhengig redaktør. Bladet inneholder artikler og bilder fra forskjellige arrangementer, historisk stoff, annonser og masse annet Porsche relatert stoff. Bladet utkommer 3 ganger i året.

Vi har lagt ut tidligere utgaver her på klubbsidene og medlemmer i klubben har tilgang til disse.

Besøk vår Facebook-gruppe: