Skip to main content

Kjørekurs avholdes 4-5 ganger årlig på baner rundt om i Norge.

Klubbens instruktørkorps består av meget erfarne Porscheførere hvis erfaringer med biltypen garantert vil hjelpe deg til det å bli en bedre og tryggere bilfører i trafikken.

Følgende regler er utarbeidet for både din egen og andres sikkerhet, samt for å lette PCNs arrangører i deres arbeid. Reglene skal følges av alle som deltar på klubbens kjørekurs.

Veitrafikkloven gjelder på banen.

1. ALLMENT :

Alle kjørekurs i PCNs regi arrangeres for at medlemmene skal få opplæring i kjøreferdighet med sin Porsche under kontrollerte forhold.

2. BILEN :

Alle biler som deltar på PCNs kjørekurs skal være registrert og tilfredsstille veitrafikklovens krav til biler som er i bruk på offentlig vei. PCN eller arrangøren kan etter teknisk kontroll nekte at bilen blir brukt på kurset. Sjåfør/eier er ansvarlig for at bilen tilfredsstiller gjeldende lydkrav for banen.

3. FORBEREDELSER / OPPMØTE :

Alle som deltar må:

- Delta på førermøte

- Sette seg inn i dette reglementet

- Kunne vise frem gyldig medlemskort i PCN og sertifikat

- Møte opp i henhold til starttidspunkt gitt i innbydelsen

4. DEPOT :

Parkering i depot skal skje på anviste plasser eller grupper. Kjøring i depot skal skje med lav hastighet, maks 20 km/t.

5. OPPFØRSEL PÅ BANEN :

Kursdeltakere kan kun ta med instruktør som passasjer på kjørepass. Instruktører kan ta med passasjer.

All form for konkurransekjøring/tidtagning er forbudt. Forbikjøring er kun tillatt på anviste partier på banen.

Den som ønsker å kjøre forbi har vikeplikt. Den som blir forbikjørt har plikt til å følge med i speil og om nødvendig redusere hastigheten for å lette forbikjøringen. Forbikjøring i sving er ikke tillatt.

Ved utkjøring til banen må man holde seg innenfor sperrelinje. Ved avkjøring til pit/depot brukes blinklys i god tid samtidig som man holder godt ut til siden slik at en ikke må krysse banen.

Vinduer, soltak og cabriolet skal være stengt under kjøring på banen. Eventuell lufting kan gjøres via vindu på passasjersiden med maks 5 cm. åpning.

Flagganvisninger skal alltid følges.

6. FLAGG :

Svart og hvitt rutet flagg :

- Kjørepasset er avsluttet - kjør rolig inn i depot.

Rødt flagg:

- Kjørepasset er avbrutt, kjør med lav hastighet inn i depot.

Gult flagg :

- Lav hastighet - en faresituasjon har oppstått.

Blått flagg :

- Bruk speil – slipp bil bak forbi.

7. KURSANSVARLIG / INSTRUKTØRER :

PCNs instruktører kjennes igjen på bekledning som jakke/caps. PCNs instruktørbiler er merket slik at de lett kan gjenkjennes med merke i front- eller bakvindu. Kursansvarlig kan i samråd med instruktører bortvise deltakere som ikke følger dette reglement og dets anvisninger.

Dette reglement er laget for at vi sammen skal kunne gjennomføre et trygt kjørekurs med våre Porscher.

Besøk vår Facebook-gruppe: