Skip to main content
 Søndag, 11. September 2022
 Skien Lufthavn, Geiteryggen

PCN Slalomcup 2022

Skien Lufthavn - Geiteryggen

PCN Autoslalom for gatebiler arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement samt tilleggsreglene som vil bli kunngjort i Innbydelsen.

Lisens: Løpet krever gyldig lisens for 2022 eller engangslisens. Alle førerlisenser fra NBF er gyldige. Engangslisens løses på https://www.bilsportlisens.no/

Påmelding åpner i Medlemsappen Cardskipper

Tidsplan:                10:30 Portene åpnes

                               11:15 Siste frist for etteranmelding og engangslisens

                               11:30 Førermøte og gjennomgang av banen

                               12:00 Konkurransen starter