Skip to main content

Velkommen til Norges nordligste avdeling, Avdeling Nord!

Les mer om avdelingen på vår avdelingsside: Avdeling Nord.

Listen under viser våre planlagte arrangementer. Endringer og oppdateringer vil komme så sjekk innom jevnlig. Vi deltar også på en rekke nasjonale arrangementer, se egen terminliste her: Terminlister - Nasjonal.

Det er ingen planlagte aktiviteter.