Skip to main content

Velkommen til Porsche Club Norge

Det finnes 3 medlemskategorier;

A-medlemskap (hovedmedlem) kr. 900 (fra sesongen 2021). Du vil motta alle klubbens utsendelser.

B-medlemskap (familie/husstandsmedlem) kr 200 pr. person. Dette medlemskapet gjelder kun for de som har en ektefelle/samboer eller er under 18 år og far/mor som allerede er medlem av Porsche Club Norge.

C-medlemskap (medlemmer under 18 år) kr 400. Dette medlemskapet kan tegnes av personer under 18 år og forutsetter at det ikke er A-medlemskap tegnet på samme adresse. Du vil motta alle klubbens utsendelser.

Nye medlemmer

Alle medlemmer får et elektronisk medlemskort som de til en hver tid har enkelt tilgjengelig på sin smarttelefon. Du betaler også medlemsavgiften ved hjelp av det digitale medlemskortet. Medlemskortet skal vises frem uoppfordret der det er relevant. Klubben sender nyheter, informasjon om arrangementer etc ved hjelp av denne medlemsappen.

Dersom medlemsavgiften ikke blir betalt i tide vil medlemskortet slutte å fungere.

Her kan du melde deg inn i Porsche Club Norge, vennligst velg "bli medlem" i linken til høyre

Det digitale medlemskortet blir aktivt omgående etter betaling.

NB ! Ved innmelding etter 1.oktober, vil neste års kontingent være inkludert. Dersom du melder deg inn etter den 1. oktober et år, vil du altså være medlem ut resten av det inneværende året pluss hele det påfølgende kalenderåret.