Skip to main content
 Søndag, 12. Juni 2022
 Grenland Motorsportsenter, Skien

PCN Slalomcup 2022

Grenland Motorsportsenter, Skien

PCN Autoslalom for gatebiler arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement samt tilleggsreglene som vil bli kunngjort i Innbydelsen.

Lisens: Løpet krever gyldig lisens for 2022 eller engangslisens. Alle førerlisenser fra NBF er gyldige. Engangslisens løses på https://www.bilsportlisens.no/

Påmelding åpner i Medlemsappen Cardskipper 

Tidsplan:                10:30 Portene åpnes

                               11:30 Siste frist for etteranmelding og engangslisens

                               12:30 Førermøte og gjennomgang av banen

                               13:00 Konkurransen starter