Skip to main content
 Søndag, 25. Juni 2023 - Søndag, 25. Juni 2023
 Rudskogen Motorsenter, Rakkestad

Kjørekurs Rudskogen Motorsenter søndag 25. juni 2023

Porsche Club Norge (PCN) inviterer til kjørekurs på Rudskogen Motorsenter søndag 25. juni. Kjørekurset er kun for betalende medlemmer av PCN. Det er kun kjøretøy av merket Porsche som kan benyttes.

Kurset er godkjent av If forsikring. 

ALLE DELTAKERE PLIKTER Å LESE OG SETTE SEG INN I REGLEMENT FOR KJØREKURS PORSCHE CLUB NORGE 2023.

 
Ved å melde seg på kjørekurset bekrefter man at man har lest og forstått reglementet for kjørekurs Porsche Club Norge 2023. Reglementet skal skrives ut, signeres og leveres ved innsjekk. Reglementet finner man på Porsche Club Norge sin terminliste på nettsiden, under det enkelte kjørekurs.
NB! Påmeldingsavgiften refunderes ikke, uansett årsak til fravær. Billetten er personlig og kan ikke overdras til andre.
Påmelding vil kun være tilgjengelig i Cardskipper. 

Instruktører:
Det vil være instruktører til stede under hele kjørekurset. Disse kan benyttes etter behov. Instruksjon/veiledning kan foregå på flere måter. På hvilken måte det gjennomføres avhenger av hvilken gruppe man tilhører og hvilke ønsker og behov den enkelte deltaker har. Generelt kan det nevnes instruksjon ved og i bil, påsitt av instruktør i deltakers bil, eventuelt at instruktør kjører deltakers bil i demonstrasjonsøyemed i moderat tempo med hovedfokus på metodikk.  Instruktør kan også i noen tilfeller kjøre ledebil foran deltakere for å vise idealspor. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle av instruktøren. Se også forannevnte reglement for kjørekurs for informasjon om kjøring med instruktør.

Grupper:
Deltakerne vil bli delt inn i 3 grupper.

Grønn gruppe er for de som har liten eller ingen tidligere erfaring med kjøring på bane. I tillegg passer denne for de som generelt ønsker et rolig tempo. Normalt vil man delta i denne gruppen på de første kjørekursene eller til den enkelte føler seg komfortabel med å flytte til en gruppe med høyere tempo.

Gul gruppe er for de som tidligere har deltatt i grønn gruppe eller har annen tidligere erfaring med kjøring på bane. Tempoet i denne gruppen er medium.

Rød gruppe er for den som har mye erfaring fra kjøring på bane og som ønsker et høyt tempo.

Hver gruppe har normalt 20 minutters kjøretid, hver time. Kjørekursansvarlig kan flytte deltakere mellom gruppene, dersom det vurderes som nødvendig. Det er maksimum 80 biler som kan delta på kurset.

Innsjekking og teknisk kontroll:
Innsjekk og teknisk kontroll åpner kl. 10.30 og stenger kl. 12.00.

NB!! De som ikke er sjekket inn i dette tidsrommet får ikke deltatt på kjørekurset. Vær derfor tidlig ute!! 

Førermøte:
Obligatorisk førermøte starter 12.15. ALLE førere må delta på dette for å få tilgang til banen.

Kjøringen starter kl. 13.00 og avsluttes kl. 20.00. Det vil bli vurdert å slå sammen grupper etter antall biler som er på banen, utover dagen. Denne beslutningen vurderes av kjørekursansvarlig og race control, på bakgrunn av sikkerheten, og kan ikke påklages.

Sikkerhetsutstyr:
Utstyr som kreves er heldekkende kjøredress/kjeledress (trenger ikke å være FIA-godkjent) og godkjent (E-merket) hjelm. Alternativt er flammehemmende heldekkende undertøy.

Bortsett fra at bilen må være i topp teknisk stand, er det svært viktig å ha ny bremsevæske, gode bremser og gode dekk før en kjørekursdag.

Forsikring:
De som har forsikret sine biler i If, er forsikret ved kjøring på bane under dette arrangementet. Øvrige deltakere må avklare med sitt selskap om de har forsikring for banekjøring.

Priser:
Pris for forhåndspåmeldte er, kr 1.990,-.
Pris for drop-in er kr 2.590,-.

Påmelding:
Påmeldingen og betaling kan kun gjøres via Cardskipper. Påmelding åpner 29. mai kl 2000 og stenger 13. juni kl. 2359. 
Det kan være mulig med påmelding for drop-in på arrangementet, innen kjøringen starter dersom kurset ikke allerede er fulltegnet. 
Ved mulighet for drop in, vil dette kunngjøres i Cardskipper noen få dager før kursdagen.


Alle plikter å lese og laste ned reglement for kjørekurs (som ligger på klubbens terminliste porsche-club-norge.no), skrive ut dette, signere og ta med på kjørekurset. 

SANKSJONER:

Førere som er til fare for seg selv eller andre, eller overtrer bestemmelser i reglementet for PCN-kjørekurs, vil kunne få advarsel, eller nektes videre kjøring. 

Saneringskostnader etter utslipp samt evt skader på baneanlegget skal dekkes av den enkelte fører.

Bøter som ilegges av baneutleier som følge av støyovertredelse dekkes av fører av aktuell bil.

Bilberging på banen foretas ene og alene på bileiers risiko.

Passasjer:
Det er tillatt med passasjer i bilen, unntatt ved første kjørepass i grønn og gul gruppe.
Passasjer må minst ha fylt 15 år i det kalenderåret kjørekurset arrangeres og være over 150 cm høy.
Aldersgrensen for å oppholde seg i Pitlane er 15 år, det vil si at du må ha fylt 15 år senest den aktuelle dato for kjørekurset.

Spørsmål om kurset kan rettes til sjur.helstad@porsche-club-norge.no

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til kjørekurs og oppfordrer alle til å kjøre hensynsfullt både til og fra banen.