Skip to main content

PCN Kjørekurs er planlagt avholdt 5 ganger på Rudskogen Motorsenter i 2023. I tillegg har vi kjørekurs på Gotland Ring i slutten av april, kjørekurs på Motorcenter Norway i Sokndal i mai, en helg i august på  Artic Circle Raceway i Mo i Rana, samt kjørekurs på Gälleråsen, Karlskoga i Sverige i slutten av september.

Målsettingen med å arrangere kjørekurs i klubbregi er å gi deg, som klubbmedlem og eier av Porsche, mulighet til å bli godt kjent med din Porsche under trygge og kontrollerte forhold.

Kjørekursene skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til deltakernes erfaringsnivå.

Alle kjørekurs i regi av klubben arrangeres i samsvar med vårt reglement for PCN Kjørekurs.

Det er viktig at alle deltakere leser godt gjennom regelverket og møter best mulig forberedt. Dersom ting er uklare, still spørsmål til instruktørene på banedagene eller benytt de elektroniske kanalene som Forum, Facebook eller mail.

For å spare tid ved innsjekk er det en stor fordel at man har med ferdig utfylt deltakerskjema. Dette finner du nederst på siden av reglementet.

Etter innsjekk vil bil og personlig førerutstyr bli kontrollert, det foretas også en støymåling av bilen, maks. grense er normalt 100db.

Gruppeinndeling er etablert for å sikre at deltakere med tilnærmet samme erfaringsnivå kjører samtidig på banen. PCN kjørekurs arrangeres med inndeling i grupper, vanligvis tre stykker som angitt nedenfor;

Grønn gruppe er for de som har liten eller ingen tidligere erfaring med kjøring på bane. I tillegg passer denne for de som generelt ønsker et rolig tempo. Normalt vil man delta i denne gruppen på de første kjørekursene eller til den enkelte føler seg komfortabel med å flytte til en gruppe med høyere tempo.

Gul gruppe er for de som tidligere har deltatt i grønn gruppe eller har annen tidligere erfaring med kjøring på bane. Tempoet i denne gruppen er medium, og følgelig er gruppen også for de som generelt ønsker et slikt tempo.

Rød gruppe er for den som har mye erfaring fra kjøring på bane og som ønsker et høyt tempo.

Normalt vil den enkelte kunne velge hvilken gruppe man skal delta i, og dermed også når man ønsker å gå over i en annen gruppe. Instruktørene vil kunne gi anbefalinger om hvilken gruppe den enkelte fører bør delta i. Instruktørene kan ta i særskilte tilfelle ta beslutning om hvilken gruppe en deltaker skal plasseres i.

Klubbens instruktørkorps består av erfarne Porscheførere hvis erfaringer med biltypen garantert vil hjelpe deg til det å bli en bedre og tryggere bilfører i trafikken.

Det vil bli angitt i terminlisten og i påmeldingsinformasjonen for det spesifikke kjørekurset dersom arrangementet ikke er åpent for alle de nevnte gruppene.

 

Personlig utstyr for fører og passasjer som er obligatorisk for å kunne delta er:

Hjelm, (kun bil- eller motorsykkelhjelm som er E-merket tillates.)

Heldekkende flammehemmende kjøredress, kjeledress eller flammehemmende undertøy

Dette utstyret trenger ikke være FIA godkjent.

I tillegg anbefales bruk av egnede sko og hansker. 

 

 

PCN Kjørekurs er godkjent av If.

Biler forsikret i If og som deltar på PCN-Kjørekurs, har derfor samme dekning som om kjøringen foregikk på offentlig vei.  Det er viktig å merke seg at egenandelen blir forhøyet med Kr.10.000,- dersom bilen blir skadet på banen og man benytter kaskodekningen. 

Forsikringsdekningen ved deltakelse på PCN-Kjørekurs vil kunne variere for de andre selskapene.

Det er bileier sitt ansvar å undersøke med eget forsikringsselskap hvorvidt den enkeltes forsikring gir kaskodekning ved slik aktivitet.

 

Tidskjema vil bli utarbeidet for hvert enkelt kjørekurs og kunngjort i terminlisten. Klubben gjennomfører både særskilte kjørekurs eller kjørekurs i kombinasjon med et racing arrangement. De særskilte kjørekursene foregår enten på ettermiddag/kveld eller hel dag.

 Vi ønsker å sikre deltakerne en god og lærerik opplevelse.

Ved kjøring på bane er det viktig at løse gjenstander i kupe og bagasjerom fjernes.

Alle førere skal delta på førermøte og signere for dette etter endt møte.

PCN ønsker også så langt som mulig å adoptere Porsche AG sitt opplegg for slike arrangement. Dette innebærer bl.a.;

Undervisning ved bilene om best mulig sittestilling og stramming av belte.

Teoretisk og praktisk gjennomgang av banen med fokus på sporvalg og bremsepunkt.

Om mulig kjøring på avstengt område for å bli bedre kjent med bilens oppførsel.

Denne type opplæring vil inngå i alle PCN Kjørekurs som er åpne for grønn gruppe. Førere fra de andre gruppene oppfordres også til å delta på disse aktivitetene.

 

Til høyre på siden finner du link til;

Terminliste

Reglement for PCN Kjørekurs

 

PCN ønsker alle velkommen til kjørekurs.

Våre dyktige instruktører vil hjelpe deg for at du skal få en fin opplevelse på banen!