Skip to main content

Porsche CLASSIC er klubbens eget medlemsblad.

Bladet inneholder artikler og bilder fra forskjellige arrangementer, historisk stoff, annonser og masse annet Porsche relatert stoff. Bladet utkommer 4 ganger i året.

Vi har lagt ut tidligere utgaver her på klubbsidene og medlemmer i klubben har tilgang til disse.