Skip to main content

De Porsche Classic Club Belgium (PCCB) stelt zich tot doel :

  • het in stand houden van de klassieke Porsche waarvan het model minstens 30 jaar oud is.
  • het samenbrengen van bezitters van een klassieke Porsche en het gezamelijk gebruiken ervan te stimuleren via verscheidene activiteiten
  • een aanspreekpunt te zijn voor eigenaars van een klassieke Porsche
  • het behartigen van de belangen van de eigenaar

 

 

Le Porsche Classic Club Belgium (PCCB) vise à:

  • maintenir la Porsche classique dont le modèle a au moins 30 ans.
  • réunir les propriétaires d'une Porsche classique et leur utilisation en commun au travers de diverses activités
  • être un point de contact pour les propriétaires d'une Porsche classique
  • veiller aux intérêts des propriétaires