Skip to main content

Version française ci-dessous

Beste leden,

De winter maakt stilaan plaats voor meer zon en de lentekriebels borrelen op... Daarmee wordt ook de drang naar onze oldtimers weer aangewakkerd en wordt het tijd om hem weer uit de winterslaap te halen.
Echter, Covid-19 en de daaraan verbonden maatregelen denken daar nog steeds anders over...dus de jaarlijkse agenda ziet er ook nu nog iets anders uit dan normaal.

Afgelopen weekend hadden we normaal gezien het seizoen gestart met de Antwerp Classic Salon, maar ook dat kon gezien de huidige maatregelen omtrent Covid-19 nog niet georganiseerd worden. Wel werd er reeds doorgegeven dat de editie van volgend jaar zal doorgaan op dezelfde gekende plaats, Antwerp Expo, en dit van 11 tot en met 13 maart 2022.

Gelukkig zijn de Corona besmettingen ondertussen beter onder controle en hebben we zicht op een vaccinatie gedurende één van de komende maanden. Tot zolang zullen we ons nog even moeten houden aan de maatregelen van de regering en zullen we de Paasmaandagrit, zoals we die kennen uit het verleden, niet kunnen organiseren. 
Echter, we bereiden wel een rit voor, zelfde principe: bolletje/pijltje en een vragenlijst voor een mooie rit van ± 100-150km....maar dan in een andere set-up, uiteraard volledig Corona-proof.
Meer info volgt in de komende weken.

Houd dus zeker uw mailbox in de gaten, want het wordt desondanks de maatregelen de moeite waard.

Blijf intussen gezond en hopelijk tot heel binnenkort tijdens een live event.

Vriendelijke groeten,
PCCB Bestuur

-----------

Chers membres,

L'hiver cède progressivement la place à plus de soleil et la fièvre printanière bouillonne ... Cela ravive aussi l'envie de nos oldtimers et il est temps de le sortir à nouveau d'hibernation.
Cependant, Covid-19 et les mesures associées ont un point de vue légèrement différent à ce sujet ... donc l'agenda annuel semble encore un peu différent de celui habituel maintenant.

Le week-end dernier, nous aurions normalement commencé la saison avec le Antwerp Classic Salon, mais étant donné les mesures actuelles concernant Covid-19, cela n'a pas encore pu être organisé. Cependant, il a déjà été annoncé que l'édition de l'année prochaine aura lieu au même endroit bien connu, Antwerp Expo, et ce du 11 au 13 mars 2022.

Heureusement, les infections Corona sont désormais mieux maîtrisées et nous avons la perspective d'une vaccination dans l'un des mois à venir. D'ici là, nous devrons suivre les mesures du gouvernement et nous ne pourrons pas organiser le tour du lundi de Pâques, comme nous le savons des années passés. 
Cependant, nous préparons un tour selon le même principe: balle / flèche et un questionnaire, ceci pour une belle balade de ± 100-150km .... mais dans un set-up différent.
Plus d'informations suivront dans les semaines à venir.

Assurez-vous donc de garder un œil sur votre mailbox, car les mesures en valent néanmoins la peine.

Restez en bonne santé en attendant et nous espérons à très bientôt lors d'un événement en direct.

Sincères salutations,
PCCB

Lid worden?

Devenir membre?

Connect with Porsche Classic Club Belgium