Skip to main content
 Maandag, 28. Maart 2016 - Maandag, 28. Maart 2016
 Porsche Center Mechelen

 

De lenterally gaat dit jaar door op Paasmaandag 28 maart 2016.

Vertrekpunt is Porsche Center Mechelen, Blokhuisstraat 47, 2800 Mechelen om 9u.

De route zal U leiden door aangename wegen en weggeltjes doorheen het Vlaamse land.

's Middags kiest u zelf waar u wenst te lunchen.

Eindpunt is het prachtige Kasteel d'Ursel In HIngene, waar wij u een buffet aanbieden (dranken zelf af te rekenen)

Opgelet : op het domein enkel te parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen (= oprijlaan) en niet op het gras!!

Uw inschrijving is compleet door storting van 50,00 euro op IBAN: BE04733032039231 BIC: KREDBEBB.

Voor de derde en vierde passagier betaalt u tien euro extra per persoon.

met vermelding van "lenterally + uw naam + aantal personen" .

Uw betaling moet op de rekening staan voor 24 maart 2016.

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le rally du printemps passera Lundi de Paques, le 28 mars 2016.

Point de départ serait le Porsche Center Mechelen, Blokhuisstraat 47, 2800 Malines vers 9h.

Le route vous emmenerez vers les routes typiques en Flandre.

Vous êtes libre pour choisir ou vous déjeunez.

Le point d'arrivée serait le chateau d'Ursel à Hingene, ou un buffet vous seriez offert; (Boissons à regler sur place)

Attention : Priez de vous garer sur le voie d'accès et pas sur le pelouse, sur indication des membres d'organisatiion.

Votre inscription sera complet par virement de 50,00 euro sur IBAN: BE04733032039231 BIC: KREDBEBB

Pour le troisième et quatrième passager vous payez 10 euro plus par personne.

Avec indication de "rally printemps + votre nom + nombre de personnes en total"

Votre paiement doit être effectué avant le 24 ième mars 2016.