Skip to main content

Deklaracja przystąpienia do Porsche Club Poland.

Wypełniając poniższą deklarację oświadczam, że:

1. Dysponuję na stałe lub posiadam auto marki Porsche.

2. Znana mi jest treść statutu Porsche Klub Polska.

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego uiszczenia opłat wynikających z członkostwa w Porsche Klub Polska.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym dokumencie oraz innych danych wynikających z członkowstwa w Porsche Klub Polska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Dane osobowe
. .
Kontakt
Dane Teleadresowe
Auto podstawowe
Auta pozostałe (marki Porsche)
Newsletter
Składka
Przelew na konto klubu