Skip to main content
Osoba Funkcja Kontakt
Marcin Mazurek Prezes Zarządu e-mail
Marcin Filipowicz Wiceprezes Zarządu e-mail
Michał Błaszczyk Wiceprezes Zarządu e-mail
Dariusz Kaczmarek Członek Zarządu e-mail
Witold Blady Członek Zarządu e-mail
Tomasz Witt Członek Zarządu e-mail
Krzysztof Bartczak Członek Zarządu e-mail

Connect with Porsche Club Poland