Skip to main content

Provider / Dostawca

Porsche Club Poland
Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Poland

Legal Notice / Informacje prawne

Porsche, the Porsche marque, 718, 911, Carrera, 918 Spyder, Boxster, Cayman, Cayenne, Macan, Panamera, Targa, PDK, PCCB, PCM, PSM, Tequipment, Tiptronic are registered trademarks of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Porsche, marka Porsche, 718, 911, Carrera, 918 Spyder, Boxster, Cayman, Cayenne, Macan, Panamera, Targa, PDK, PCCB, PCM, PSM, Tequipment, Tiptronic są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

The models illustrated show equipment for the Federal Republic of Germany. For example they also include special equipment which is not supplied as standard and is only obtainable for an additional charge. Not all models are available in every country as there may be regulations and orders which are country-specific. Please obtain information about the models available through your Porsche dealer or importer.

Pokazane modele prezentują wyposażenie dla Republiki Federalnej Niemiec. Zawierają one na przykład specjalne wyposażenie, którego nie posiadają modele podstawowe, dostępne tylko za dodatkową opłatą. Nie wszystkie modele są dostępne w każdym kraju ze względu na regulacje i nakazy występujące w poszczególnych krajach. Informacje o dostępności modeli można uzyskać u lokalnych dealerów i importerów.

We reserve the right to change design, equipment and delivery specifications as well as vary colours.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wzoru, elementów wyposażenia, szczegółów dostawy oraz palety kolorów.

Please fit only genuine Porsche parts, available from your Porsche dealer. Your Porsche partner has full information on the approved range of parts and will be glad to help.

Do pojazdów należy montować tylko oryginalne części, dostępne u lokalnych dealerów Porsche. Lokalni partnerzy Porsche dysponują pełną listą zatwierdzonego asortymentu części i chętnie pomogą w wyborze.

Porsche accepts liability for Porsche approved parts, but cannot accept liability for damage caused by other spare parts or accessories.

Porsche ponosi odpowiedzialność tylko za zatwierdzone przez firmę części. Porsche nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem zamienników.

Even in cases where a vendor of accessories or parts has obtained type approval, the safety of your car can be impaired. Given the wide range of products on the accessories market, Porsche is not in a position to check such parts.

Bezpieczeństwo samochodu może być obniżone nawet w przypadku, gdy sprzedawca części lub akcesoriów posiada homologację. Ze względu na szeroką gamę produktów na rynku Porsche nie jest w stanie sprawdzić takich części lub akcesoriów.

Please also note that fitting parts which have not been approved by Porsche may affect your car's warranty.

Należy także wziąć pod uwagę, że używanie części niezatwierdzonych przez Porsche może wpłynąć na gwarancję samochodu.

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D 70435 Stuttgart
Tel: (+49) 0711 911 0
E-Mail: info@porsche.de
USt.-Ident.-Nr. DE 147 799 625

Copyright Notice / Informacja o prawach autorskich

The text, image, sound, and all other information published here is copyright by Porsche Club Poland, except where indicated. It is not to be reproduced wholly or in part without prior written permission of Porsche Club Poland. The Porsche wordmark and Porsche crest are registered trademarks of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Tekst, ilustracje, dźwięki oraz inne informacje opublikowane w niniejszym dokumencie są własnością firmy Porsche Club Poland, poza miejscami odpowiednio oznaczonymi. Kopiowanie w całości bądź fragmentach bez uzyskania pisemnej zgody firmy Porsche Club Poland jest zabronione. Napis i logo firmy Porsche są znakami towarowymi Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG is a company registered at Stuttgart, Registriergericht HRB 730623.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, firma zarejestrowana w Stuttgarcie, Registriergericht HRB 730623.

Copyrights and Legal Rights / Prawa autorskie

All audiovisual content, among other things Text, photographs, graphics, sound, video, and animation files are subject to copyright and other rights for the protection of intellectual property.

Wszystkie treści audiowizualne, w tym m.in. teksty, fotografie, grafiki, materiały dźwiękowe, wideo oraz animacje, są objęte prawami autorskimi oraz innymi prawami chroniącymi własność intelektualną.

Links to other Websites / Linki do innych stron

The Porsche Club Poland website provides links to third party websites. Porsche Club Poland disclaims any and all responsibility or liability for their policies or actions.

Strona internetowa Porsche Club Poland zawiera linki do stron należących do osób trzecich. Porsche Club Poland nie ponosi odpowiedzialności za ich politykę oraz czyny.