Skip to main content

Velkommen som medlem i Porsche Club Norge!

Porsche Club Norge har 3 medlemskategorier;

A-medlemskap (hovedmedlem) kr. 700. Du vil motta alle klubbens utsendelser.

B-medlemskap (familie/husstandsmedlem) kr 200 pr. person. Du vil ikke motta noen av klubbens utsendelser med unntak av medlemskort. NB: Dette krever at en annen i din familie/husstand er A-medlem!

C-medlemskap (medlemmer under 18 år) kr 400. Dette medlemskapet kan tegnes av personer under 18 år og forutsetter at det ikke er A-medlemskap tegnet på samme adresse. Du vil motta alle klubbens utsendelser.


Ved innmelding etter 13. november vil det ta litt lengre tid før du får din velkomstpakke i posten. Årsaken er at vi avventer ferdigstillelse av kalender for neste år. Melder du deg inn etter 15. desember ettersendes ikke kalenderen. Denne kan eventuelt kjøpes i klubbshoppen.


Vi ber om at du betaler inn kontingentbeløpet til vår bankkonto 8101.24.26801 snarest slik at det ikke oppstår forsinkelser ved etablering av medlemskapet.

Vennligst merk din innbetaling med "Nytt medlem" + ditt navn.


Porsche Club Norge sender ikke ut giro til nye medlemmer, hver enkelt må betale inn til PCN konto før medlemskap aktiveres.



Med vennlig hilsen
Porsche Club Norge
Medlemsansvarlig.

Personalia
. .
Kontaktopplysninger
Adresse
Eier du en/flere Porscher kan du skrive det under:
Min Porsche:
Evt. flere Porscher:
Medlemskontigent

Besøk vår Facebook-gruppe: