Skip to main content

Lørdag, 28. August 2021 - Søndag, 29. August 2021

Porsche Club Norge inviterer til det 6. offisielle Porsche Pre 74 treff. 28. og 29. august 2021!

 

Alle klassiske biler produsert før 1974 blir utstilt.
Andre Porsche eiere er selvsagt også velkommen. Mer info under schaal@me.com.

Besøk oss gjerne på Facebook gruppen "Porsche Pre 74 Treff".

 

Besøk vår Facebook-gruppe: