Skip to main content

PCN Motorsport er en paraply som omfatter flere former for motorsport i regi av Porsche Club Norge.

PCN Kjørekurs for de som ønsker å kjøre sin egen privatbil på bane i sikre omgivelser med flinke instruktører. Dette passer for den som vil prøve seg med hastigheter utover de vanlige fartsgrensene med sin Porsche, men som allikevel ikke vil konkurrere. 

PCN Autoslalåm er for de som ønsker et konkurranseelement brakt inn i bilkjøringen. Bilene kjører enkeltvis på en slalåmbane oppmerket med kjegler. Hastighetene er moderate. Typisk brukes kun 1. og 2. gir. God flyt og kaldt hode belønnes med gode tider. Kjøringen inndeles i klasser etter ferdighet og type bil. Kjøringen foregår i henhold til regler fastsatt av Norges Bilsportforbund.

PCN Racing er for de som ønsker å konkurrere på bane, og kjører tett gentlemannsracing. Alle førere må ha førerlisens og fullt personlig sikkerhetsutstyr. Bilene må være sikret med veltebur og hovedstrømsbryter samt ha gyldig vognlisens utstedt av godkjent teknisk kontrollant fra Norges Bilsportforbund. Til tross for at mange har dedikerte biler til racing som fraktes på henger er det fullt mulig å kjøre med vanlige gateregistrerte biler som møter sikkerhetskrav.

PCN Motorsport

  • Leder - Sjur Helstad - sjur.helstad@porsche-club-norge.no