Skip to main content

Lørdag, 8. Oktober 2011

Dette er ikke et tradisjonellt kjørekurs i regi av PCN, men et privat arrangement primært for medlemmer tlhørende i Region Sør.

Detaljer kommer senere.

Besøk vår Facebook-gruppe: