Skip to main content

Søndag, 26. April 2020

Skantraf, Kristiansand

PCN Slalomcup 2020
Skantraf, Kristiansand

PCN Autoslalom for gatebiler arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement samt tilleggsreglene som vil bli kunngjort i Innbydelsen.

Lisens:                    Løpet krever gyldig lisens for 2020 eller engangslisens. Alle førerlisenser fra NBF er gyldige. Engangslisens kan løses ved start.

Tidsplan:              11.30 portene åpnes / teknisk kontroll starter
                              12.00 Siste frist for etteranmelding
                              12.30 Førermøte/ Gjennomgang av løype
                              13.00 Konkurransen starter.


 

Besøk vår Facebook-gruppe: