Skip to main content

Søndag, 16. Mai 2021

Rudskogen

Porsche Club Norge inviterer til Kjørekurs på Rudskogen, for klassene U og R, lørdag 16. mai

NB - Les viktig informasjon vedrørende restriksjoner knyttet til Covid-19 !

På grunn av usikkerhet knyttet til eventuelle restriksjoner, grunnet Covid-19, har Porsche Club Norge bestemt følgende praksis:

Det åpnes opp påmelding for normalt antall deltakere på årets kjørekurs.

Dersom det blir restriksjoner for antall deltakere på den aktuelle kursdatoen vil de som er overskytende denne grensen få tilbake sin påmeldingsavgift, og får ikke delta på kurset.
 

Påmeldingsmotoren vår lister opp deltakerne etter tidspunktet de betalte for påmeldingen. Ved f.eks 25 for mange deltakere, så vil de 25 siste som meldte seg på kurset, strykes og få tilbake pengene.Ved behov for dette tiltaket blir de deltakerne som strykes kontaktet av klubbens ledelse før kurset.

Dersom tiltaket innføres av lokale- eller sentrale myndigheter på svært kort frist, så vil man risikere å få vite dette samme dag eller ved oppmøte.

Ved å melde seg på kjørekurset aksepterer man denne praksisen.

Kjørekurset er for de som normalt klasser inn i gruppene Urutinert og Rutinert, men også åpent for nybegynnere som har vært på kjørekurs med Porsche Club Norge tidligere. For nybegynnere som ikke har vært hos oss tidligere henvises det til eget nybegynnerkurs som går av stabelen samme dag, se eget punkt i Terminlisten og egen påmelding i Cardskipper.

Påmelding skjer i Cardskipper. Det vil ikke være mulighet for drop-in denne dagen, det er plass til 55 biler. Porsche Club Norge forbeholder seg rettet til å avlyse arrangementet dersom dette anbefales fra helsefaglig myndighet. Nødvendige smittetiltak vil bli ivaretatt.

Instruktører
Det vil være instruktører til stede, som kan benyttes etter behov. Instruksjon vil foregå ved at instruktør kjører deltakeres biler, sitter på med deltakeren eller kjører ledebil foran deltakeren. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle av instruktøren. Se reglement for kjøring med instruktør.
 

Klasser
Deltakerne vil på dette kjørekurset bli delt inn i to klasser istedenfor slik vi normalt gjør det med tre klasser. 
Nybegynnere som har deltatt på kjørekurs tidligere kjører sammen med de urutinerte som har minst erfaring. De urutinerte med mest erfaring vil bli plassert sammen med de rutinerte. Plassering i gruppe vil bli foretatt ved innsjekk.

Hver klasse har 20 minutters kjøretid, hver time. Baneansvarlig kan flytte deltakere mellom klassene, dersom det vurderes som nødvendig. 

Innsjekking og teknisk kontroll
Innsjekk og teknisk kontroll åpner kl. 10.30 og stenger kl. 12.00.

NB!! De som ikke er sjekket inn i dette tidsrommet får dessverre ikke delta på kjørekurset. Vær derfor tidlig ute. 

Førermøte
Obligatorisk førermøte starter 12:20. ALLE førere må delta på førermøte for å få tilgang til banen.

Det vil bli vurdert å åpne for felles kjøring (open pit) etter antall biler som er på banen, utover kvelden. Denne beslutningen vurderes av baneansvarlig og race control, på bakgrunn av sikkerheten, og kan ikke påklages.

Kjøring

Kjøringen starter kl 1400 denne dagen, mot normalt kl 1300. Passene kjøres i følgende rekkefølge U hver hele time og R 20 min over hver hele time. N (utvidet kurs) kjører hver 10 min over hver halvtime.

Sikkerhetsutstyr
Utstyr som kreves er heldekkende kjøredress/kjeledress (trenger ikke å være FIA-godkjent) og godkjent hjelm. Klubben låner ikke ut dresser og hjelmer under de rådende omstendighetene. Bortsett fra at bilen må være i topp teknisk stand, er det svært viktig å ha ny bremsevæske, gode bremser og gode dekk før en banedag.

Forsikring
De som har forsikret sine biler i If, er forsikret ved kjøring på bane under dette arrangementet.

Priser
Prisen for kjøring hele dagen er kr 1.590 inkl dagslisens. 
Har du helårslisens så betaler klubben tilbake kr 200,- til deg, etter fremvisning av lisens.

Påmelding
Påmeldingen og betaling kan kun gjøres via Cardskipper. Påmelding åpner 11. april kl. 2000 og stenger 2. mai kl. 2359. Det vil ikke være mulig med drop-in denne dagen. Påmeldingsavgiften refunderes ikke, uansett årsak til fravær. Billetten er personlig og kan ikke overdra til andre.

Alle anmodes om å laste ned reglement for kjørekurs som dere finner på linken ved siden av denne teksten, skrive ut dette, signere og ta med på kjørekurset. 

Lisens
Alle førere må løse en engangslisens til NBF (kr 200,- pr fører), denne er altså inkludert i påmeldingsavgiften. Evt passasjer (i samme familie pga Corona) koster kr 100,- Denne lisensen må løses på stedet og betales med Vipps i innsjekkingen.

Spørsmål om kurset kan rettes til sjur.helstad@porsche-club-norge.no

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til kjørekurs og oppfordrer alle til å kjøre hensynsfullt både til og fra banen.

Vel møtt!

Hilsen
Banekomitéen.

Besøk vår Facebook-gruppe: