Skip to main content


Velkommen til avdeling Nord!

Listen under viser våre planlagte arrangementer. Endringer og oppdateringer vil komme så sjekk innom jevnlig. Vi deltar også på en rekke nasjonale arrangementer, se egen terminliste her: Terminlister - Nasjonal.

Besøk vår Facebook-gruppe: