Skip to main content

Søndag, 27. September 2020

KNA Varna, Vålerveien 1876, 1592 Våler

PCN Slalomcup 2020  
Varna, KNA Varna, Vålerveien 1876, 1592 Våler i Østfold
 

NB! Flyttet fra Rygge.

PCN Autoslalom for gatebiler arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement samt tilleggsreglene som vil bli kunngjort i Innbydelsen.

Lisens:                    Løpet krever gyldig lisens for 2020 eller engangslisens. Alle førerlisenser fra NBF er gyldige. Engangslisens kan løses ved start.

Tidsplan:              10:30 Portene åpnes

                               11:15 Siste frist for etteranmelding og engangslisens

                               11:30 Førermøte og gjennomgang av banen

                               12:00 Konkurransen starter


 

Besøk vår Facebook-gruppe: