Skip to main content

Søndag, 29. April 2018

Gardermoen Raceway

PCN Slalomcup 2018
Runde 1, Gardermoen Raceway

PCN Autoslalom arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement samt tilleggsreglene i vedlagt Inbydelse.

 

Startkontingent:   Kr. 200,-

Lisens:                    Løpet krever gyldig lisens for 2015 eller engangslisens. Alle førerlisenser fra NBF er gyldige. Engangslisens kan løses ved start.

 

Sted: Gardermoen Raceway, NB! Søndre del depoområde (samme som i fjor)

 

Fremmøte : 10.00

Påmelding : 11.00

Førermøte : 12.00

Gjennomgang  løype : 12.30

Start første bil: 13.00

 

Se invitasjon for utfyllende opplysninger og påmeldingsskjema. Skjemaet skal leveres ferdig utfylt til sekretariatet på løpsdagen.

Besøk vår Facebook-gruppe: