Skip to main content

Fredag, 15. Juni 2018 - Søndag, 17. Juni 2018

Pers Hotell - Gol

Familietreffet på Gol er avlyst.

Et samlet PCN-styre har besluttet å avlyse årets utgave av Familietreffet, som skulle vært avholdt på Pers Hotel på Gol den 15.-17,juni.

Avlysningen begrunnes med flere ting:

Det er for få påmeldte til at klubben kan forsvare kostnadene som vil påløpe rundt et slikt arrangement. 

Helgen vi har jobbet med kolliderer med flere andre viktige og store arrangementer, som gjør at mange allerede er opptatt på annet hold. Av samme årsak er det utfordrende å rekruttere mannskaper til både planlegging og gjennomføring.

Vi beklager ulempen dette medfører for de som er påmeldt, men ønsker samtidig å oppmuntre til å delta på andre arrangement som gjennomføres den helgen.

Vi jobber nå med å få på plass et stort arrangement i 2019, slik at dato for dette kan kunngjøres i god tid.

All henvendelse vedrørende vedtaket bes rettet mot undertegnede på formann@porsche-club-norge.no

Besøk vår Facebook-gruppe: