Skip to main content

Søndag, 20. Juni 2021

Stoa Arendal

PCN Slalomcup 2021

Stoa Arendal

PCN Autoslalom for gatebiler arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement samt tilleggsreglene som vil bli kunngjort i Innbydelsen.

Lisens: Løpet krever gyldig lisens for 2021 eller engangslisens. Alle førerlisenser fra NBF er gyldige. Engangslisens løses på https://www.bilsportlisens.no/

Tidsplan:                10:30 Portene åpnes

                               11:15 Siste frist for etteranmelding og engangslisens (Etteranmelding utgår pga Covid restriksjoner. Kun forhåndspåmeldte)

                               11:30 Førermøte og gjennomgang av banen

                               12:00 Konkurransen starter

 

Tilleggsregler fortløpende

Besøk vår Facebook-gruppe: