Skip to main content

Søndag, 12. April 2015, 11:30 - 14:30

Revebanen

Kjøretrening på Reverbanen


Kun for medlemmer.

Teknisk kontroll og førermøte fra 11:30. Kjøring fa 12:00 til 14:30.
Kun gateregistrerte biler, hjelmplikt. En passasjer er tillatt.

Alle skal være med på førermøte! Biler og førere som kommer etter 12:00 får ikke kjøre.
Deltakeravgift 200,- pr bil.

Besøk vår Facebook-gruppe: