Skip to main content

Søndag, 26. September 2021

Rudskogen

Porsche Club Norge inviterer til Kjørekurs på Rudskogen søndag 26. september

 

NB - Les viktig informasjon vedrørende restriksjoner knyttet til Covid-19 !

På grunn av usikkerhet knyttet til eventuelle restriksjoner, grunnet Covid-19, har Porsche Club Norge bestemt følgende praksis:

Det åpnes opp påmelding for normalt antall deltakere på årets kjørekurs.

Dersom det blir restriksjoner for antall deltakere på den aktuelle kursdatoen vil de som er overskytende denne grensen få tilbake sin påmeldingsavgift, og får ikke delta på kurset.
 

Påmeldingsmotoren vår lister opp deltakerne etter tidspunktet de betalte for påmeldingen. Ved f.eks 25 for mange deltakere, så vil de 25 siste som meldte seg på kurset, strykes og få tilbake pengene.Ved behov for dette tiltaket blir de deltakerne som strykes kontaktet av klubbens ledelse før kurset.

Dersom tiltaket innføres av lokale- eller sentrale myndigheter på svært kort frist, så vil man risikere å få vite dette samme dag eller ved oppmøte.

Ved å melde seg på kjørekurset aksepterer man denne praksisen.

Påmelding vil kun være tilgjengelig i Cardskipper. Kjørekurset er kun for betalende medlemmer av PCN.

Instruktører:
Det vil være instruktører til stede, som kan benyttes etter behov. Instruksjon vil foregå ved at instruktør kjører deltakeres biler, sitter på med deltakeren eller kjører ledebil foran deltakeren. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle av instruktøren. Se reglement for kjøring med instruktør.

Klasser:
Deltakerne vil bli delt inn i 3 klasser.

N – Nybegynnere
U – Urutinert
R – Rutinert

Hver klasse har 20 minutters kjøretid, hver time. Baneansvarlig kan flytte deltakere mellom klassene, dersom det vurderes som nødvendig. Det er maksimum 65 biler som kan delta på kurset.

Innsjekking og teknisk kontroll:
Innsjekk og teknisk kontroll åpner kl. 10.30 og stenger kl. 12.00.

NB!! De som ikke er sjekket inn i dette tidsrommet får ikke deltatt på kjørekurset. Vær derfor tidlig ute!! 

Førermøte:
Obligatorisk førermøte starter 12.20. ALLE førere må delta på dette for å få tilgang til banen.

Kjøringen starter kl. 13.00 og avsluttes kl. 20.00. Det vil bli vurdert å åpne for felles kjøring (open pit) etter antall biler som er på banen, utover kvelden. Denne beslutningen vurderes av baneansvarlig og race control, på bakgrunn av sikkerheten, og kan ikke påklages.

Sikkerhetsutstyr:
Utstyr som kreves er heldekkende kjøredress/kjeledress (trenger ikke å være FIA-godkjent) og godkjent hjelm. Alternativt er flammehemmende undertøy.

Bortsett fra at bilen må være i topp teknisk stand, er det svært viktig å ha ny bremsevæske, gode bremser og gode dekk før en banedag.

Forsikring:
De som har forsikret sine biler i If, er forsikret ved kjøring på bane under dette arrangementet. Øvrige deltakere må avklare med sitt selskap om de har forsikring for banekjøring.

Priser:
Pris for forhåndspåmeldte er, kr 1.590,- (inkl lisens).
Pris for drop-in er kr 2.190,- (inkl lisens).

Påmelding:
Påmeldingen og betaling kan kun gjøres via Cardskipper. Påmelding åpner 22. august kl. 2000 og stenger 14. september kl. 2359. Det vil kun være mulig med påmelding for Drop-In på kursdagen, innen kjøringen starter, dersom kjørekurset ikke blir fulltegnet.. Påmeldingsavgiften refunderes ikke, uansett årsak til fravær. Billetten er personlig og kan ikke overdra til andre.

Ved drop in må betaling i Cardskipper foretas før teknisk kontroll kan gjennomføres. Det er ikke mulig å betale påmelding med kort, Vipps eller Paypal, så sant man har lastet ned Cardskipper. Dette av hensyn til oppfølging av betalingene.

Alle anmodes om å laste ned reglement for kjørekurs som dere finner på linken ved siden av denne teksten, skrive ut dette, signere og ta med på kjørekurset. 

Lisens:
Alle førere må løse en engangslisens til NBF (kr 200,- pr fører og kr 100,- per passasjer), dersom de ikke har en gyldig helårs-lisens. Denne lisensen er inkludert i påmeldingsavgiften. De som har helårslisens får denne refundert av klubben ved fremvisning av gyldig helårslisens.

Passasjer:
Det er tillatt med passasjer i bilen, unntatt ved første kjørepass i gruppe N.
Passasjer må ha fylt 15 år og være over 150 cm høy.
Aldersgrensen for å oppholde seg i Pitlane er også 15 år.

Spørsmål om kurset kan rettes til sjur.helstad@porsche-club-norge.no

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til kjørekurs og oppfordrer alle til å kjøre hensynsfullt både til og fra banen.


Vel møtt!

Hilsen
Banekomitéen