Skip to main content

Postadresse
Porsche Club Norge
Postboks 83 Lilleaker
N-0216 OSLO
 

Kontonummer - PCN
8101.24.26801
IBAN NO0981012426801
Swift DABAN022

Organisasjonsnummer
990 703 159
 

Henvendelser
Til Porsche Club Norge, formann Sjur Helstad
Angående medlemskap, medlemsansvarlig
Angående websidene, webmaster Thorstein Klingenberg
Angående medlemsbladet Classic, redaktør Steinar Farstad Linckert