Skip to main content
 Lørdag, 14. Oktober 2023, 10.00 - ca. 15.00
 Lokalet i Skredderveien 12, Fredrikstad

Obligatorisk hygge for de som leier plass, frivillig hygge for alle andre medlemmer.