Skip to main content

Søndag, 27. September 2015

Søndagstur til en ny bil-utstilling på Voss, med felles bespisning etter utstilling på Fleicher hotel.

Felles avreise Øyrane torg kl 10.

Besøk vår Facebook-gruppe: