Skip to main content

COMMITTEE

President: Ioannis A Agrotis / info@porscheclubcy.com

Vice President: Pambis Demetriades

Secretary: Michalis Pourgourides

Treasurer: Kyriakos Koutsoftas

Events Officer: Kypros Portokalides

Members: Philip Larkos, Steve Eramian, George Kaldis