Skip to main content

Het lidmaatschap van de Porsche 356 Club Nederland is voorbehouden aan diegenen, die een Porsche 356 bezitten, dan wel bezig zijn er een aan te schaffen. Sinds enkele jaren staat het lidmaatschap ook open voor iedereen die de Porsche 356 een warm hart toedraagt. Heeft u geen 356, maar wilt u wel lid worden, dat kan nu dus. U ontvangt dan viermaal per jaar het clubblad ‘De 356’. Ook wordt u geïnformeerd over alle clubevenementen. Deelname aan ritten e.d. is echter alleen toegestaan met een (originele) Porsche 356 (replica's zijn binnen de club niet toegestaan).

Vul hier uw aanvraag in om lid te worden van de Porsche 356 Club Nederland.
Na de inschrijving via de website ontvangt u een inschrijfformulier van de Porsche 356 Club Nederland om definitief lid te worden.

De statuten van de Porsche 356 Club Nederland zijn in te zien op deze website onder Club/Statuten en/of zijn op te vragen via secretariaat@porsche356club.nl

Voor inschrijving bent u (eenmalig) 22,50 euro inschrijfgeld verschuldigd en een jaarlijkse contributie van 56 euro (vanaf 1 juli 28 euro voor een half jaar).
Gelieve het totaalbedrag over te maken op Rabo-bank rekeningnr. NL85 RABO 015.71.21.356 ten name van Porsche 356 Club Nederland, Amsterdam onder vermelding van uw naam/woonplaats en 'nieuw lid'.

Voor betaling vanuit het buitenland dient u gebruik te maken van de volgende bankcodes:
Swift-(BIC)code RABONL2U,
IBAN-code NL85RABO0157121356.

Persoonlijke gegevens
. .
Partner
Contactgegevens
Adresgegevens