Skip to main content

Vul hier uw aanvraag in om lid te worden van de Porsche 356 Club Nederland. Na de inschrijving via de website ontvangt u een inschrijfformulier van de Porsche 356 Club Nederland om definitief lid te worden.

De statuten van de Porsche 356 Club Nederland zijn in te zien op deze website onder Club/Statuten en/of zijn op te vragen via secretariaat@porsche356club.nl

Voor inschrijving bent u (eenmalig) 22,50 euro inschrijfgeld verschuldigd en een jaarlijkse contributie van 56 euro (vanaf 1 juli 28 euro voor een half jaar). Gelieve het totaalbedrag over te maken op Rabo-bank rekeningnr. NL85 RABO 015.71.21.356 ten name van Porsche 356 Club Nederland, Enschede onder vermelding van uw naam/woonplaats en 'nieuw lid'.
Voor betaling vanuit het buitenland dient u gebruik te maken van de volgende bankcodes: Swift-(BIC)code RABONL2U, IBAN-code NL85RABO0157121356.

Persoonlijke gegevens
. .
Contactgegevens
Adresgegevens