Skip to main content

De Nederlandse Porsche Club kent 2 lidmaatschappen: het volledig- en aspirant-lidmaatschap. Ieder nieuw lid treedt in als aspirant lid.
Het eerste jaar betreft de contributie € 140,= voor een volledig kalenderjaar. Indien u echter in de loop van het jaar lid wordt, is het volgende contributiebedrag verschuldigd: in de loop van het 1e kwartaal € 140,=, in het 2e kwartaal € 105,=, in het 3e kwartaal
€ 70,= en in het 4e kwartaal € 175,= (inclusief het volgende jaar).
Wanneer u na het eerste (volledige) lidmaatschapsjaar een (per jaar te bepalen) minimum aantal malen aanwezig bent geweest op evenementen, dan ontvangt u een uitnodiging voor het volledige lidmaatschap. U betaalt hiervoor dan € 110,-
Mocht u tijdens uw eerste lidmaatschapsjaar echter niet in de gelegenheid zijn geweest een
aantal evenementen te bezoeken, en wordt u niet uitgenodigd voor het volledige lidmaatschap, dan blijft u aspirant-lid en betaalt hiervoor € 140,-.
In het daaropvolgende jaar zal een uitnodiging voor het volledige lidmaatschap opnieuw bekeken worden.
Indien u besluit uw (aspirant)lidmaatschap niet voort te zetten, dan dient u het secretariaat daarvan schriftelijk te berichten en wel voor 31 december van het lopende jaar.
De club is een vereniging waaraan een ieder ook zijn (organisatie)steentje bijdraagt.
Het bestuur verwelkomt elke goede suggestie/bijdrage van elk lid.

Wij verheugen ons er op u eens te mogen begroeten bij een van onze evenementen en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Zowel aspirant en volledige leden ontvangen ieder kwartaal het N.P.C. magazine bij hun lidmaatschap.

U kunt lid worden door het onderstaande formulier in te vullen.

Personal Data
Contact Data
Adresgegevens
Gegevens Porsche
Overige Gegevens