Skip to main content

Nieuwjaarsreceptie

Een foto-impressie van de op 17 januari jl. op de Bataviawerf in Lelystad gehouden nieuwjaarsreceptie, alwaar na een toespraakje van onze voorzitter het glas werd geheven op een nieuw (Porsche) jaar.

Na afloop van de receptie waren aanwezigen in de gelegenheid de in 1985 door Willem Vos opgerichte Bataviawerf te bezichtigen. Deze Willem Vos, een bouwer van traditionele houten schepen, kreeg in dat jaar ‘n terrein toegewezen aan de kust van het Markermeer voor zijn idee om een reconstuctie van het VOC schip de Batavia te bouwen. De Bataviawerf heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een centrum voor historische scheepsbouw. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van authentieke en ambachtelijke bouwmethoden, terwijl tevens onderzoek wordt gedaan naar scheepsbouwtechnieken uit met name de 17de eeuw.

De bouw van op authentieke wijze gebouwde historische schepen trok vanaf het begin veel aandacht van bezoekers. De werf werd daardoor ook een toeristische attractie. Daarnaast werd de bouw van historische schepen opgezet als een leer- en werkervaringsproject voor jongeren. De Bataviawerf is een particuliere stichting zonder winstoogmerk. De organisatie kan worden gekenschetst als een combinatie van toeristisch bedrijf, centrum voor ambachtelijke scheepsbouw, kenniscentrum en vrijwilligersorganisatie. In 2003 nam Willem Vos afscheid als scheepsbouwmeester. Zijn werk wordt voortgezet door een nieuw team. Ter ondersteuning van het historisch-ambachtelijk onderzoek is de Stichting Willem Vos Fonds opgericht.

Tussen 1985 en 1995 werd vooral gewerkt aan de bouw van de Batavia, een reconstructie van een VOC-schip uit 1628. In 1995 werd de kiel gelegd van De Zeven Provinciën, een reconstructie van een linieschip uit 1665 en vermaard als het vlaggenschip van Michiel de Ruyter. Op maandagavond 13 oktober 2008 brak er brand uit. Daarbij gingen enkele gebouwen, waaronder de zeilmakerij, geheel in vlammen op. Andere gebouwen werden beschadigd. De replica's van de Batavia en de Zeven Provinciën (in aanbouw) bleven gespaard. De zeilen van de Batavia zijn wel bij de brand verloren gegaan.

Al met al een gezellig samenzijn met een leerzaam tintje.

Marc Bezem