Skip to main content

Zondag 13 juni vond de "Bezorg een lachdag" plaats. Terminaal zieke kinderen werden vanaf drie verschillende ziekenhuizen naar Porsche Pon in Leusden gereden. Na de lunch ging men naar het militair vliegtuigmuseum in Soesterberg. Deze dag werd georganiseerd door de gezamelijke Porsche clubs met medewerking van Pon. Ook een aantal leden van onze club deden mee. Van Bert Klunder en Jan van den Broek ontving ik de volgende foto's (waarvoor dank, alleen kan ik deze site n.l. niet vullen). Verder is er op de regionale TV Utrecht een item uitgezonden over dit evenement. Hierbij wordt onze voorzitter geinterviewd en zijn onze leden Frans Dusol en Bert Klunder een aantal keer in beeld. De deelnemende kinderen hadden het duidelijk naar hun zin en verder is dit evenement een leuke promotie voor Porsche in het algemeen en onze klassieke 911/912 's in het bijzonder.

Erik