Skip to main content
Osoba Funkcja Kontakt
Stanisław Helwing Prezes Zarządu e-mail
Marcin Mazurek Wiceprezes Zarządu e-mail
Bartłomiej Trzebiński Wiceprezes Zarządu e-mail
Marcin Filipowicz Członek Zarządu e-mail
Michał Błaszczyk Członek Zarządu e-mail
Rafał Grzelewski Członek Zarządu e-mail
Dariusz Kaczmarek Członek Zarządu e-mail

Connect with Porsche Club Poland