Skip to main content

Sobota, 18 Listopad 2017 - NIedziela, 19 Listopad 2017

Warka, Hotel Sielanka nad Pilicą

   Drodzy Klubowicze,
w myśl statutu nasz klub jest stowarzyszeniem reprezentowanym przez Zarząd. Jednak najwyższą władzą Porsche Club Poland jest Walne Zebranie czyli my wszyscy. Raz na trzy lata (lub częściej, o ile zaistnieją nadzwyczajne okoliczności) spotykamy się w swoim gronie, aby wybrać nowe władze (Zarząd i Komisja Rewizyjna), omówić dokonania mijającej kadencji, zapoznać się z sytuacją finansową klubu, przedyskutować nowe pomysły czy zastanowić się nad kształtem nadchodzącego sezonu.
Aż trudno uwierzyć, ale właśnie mijają rzeczone 3 lata.

Walne Zebranie członków PCP

Zarząd i Komisja Rewizyjna zapraszają wszystkich klubowiczów do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu, które odbędzie się 18 listopada w Hotelu Sielanka nad Pilicą - ośrodku sportów konnych. 05-660 Warka ul. Łąkowa 1
początek g. 12.00.

Pokoje na hasło „Porsche Club Poland” w cenie:
-1 osobowy 280 zł netto
-2 osobowy 303,20 zł netto
-apartament 2- osobowy 407,20 zł netto
Rezerwacja tel. tel:+48 48 6661600

Strona hotelu:
http://www.sielanka.pl

W hotelu podczas naszych obrad rodziny mogą miło spędzić czas w SPA lub jeżdżąc konno.

Zapraszam serdecznie!


Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu Klubu za okres od ostatniego Walnego Zebrania.
6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór władz Klubu
8. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz wniosków Komisji Rewizyjnej
9. Uchwalenie wytycznych programowych działalności Klubu
10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Zarząd wskazuje, iż zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Klubu porządek obrad może być uzupełniony wnioskami nagłymi, o ile za nagłością wypowie się 2/3 obecnych i uprawnionych do głosowania. Ponadto przypominamy, że prawo do udziału w Walnym Zebraniu, prawo głosu, czynne i bierne prawo wyborcze oraz zasady podejmowania uchwał przez Walne Zebranie określa szczegółowo Statut Klubu. Zarząd informuje, iż materiały będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zebranie, będą dostępne w siedzibie Zarządu Klubu na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania. Pragniemy przypomnieć, że decyzje na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów obecnych uczestników (nie ma możliwości notarialnego scedowania własnego głosu na inną osobę), liczymy zatem na dobrą frekwencję. Mamy nadzieję, że znajdziecie czas, aby podyskutować o przyszłości klubu.

Po spotkaniu, ok. godziny 20.00 przewidziany jest bankiet, na którym zaprezentuje się nowo wybrany Zarząd, gdzie będziemy się bawić i rozmawiać o naszych pasjach i autach mamy nadzieję do wczesnych niedzielnych godzin rannych

Koszt udziału w bankiecie 50 zł od osoby płatne na konto klubu.

Już teraz zapraszamy wszystkich wraz z osobami towarzyszącymi. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na Walnym Zebraniu i imprezie wieczornej (podanie ilości osób - np.: 1 zebranie / 2 wieczór) na adres pcpnews@porscheclub.pl. Serdecznie zapraszamy zarówno 'starych' klubowiczów, jak i osoby, które dopiero przystąpiły do klubu. To doskonała okazja, aby się bliżej poznać zanim w 2018r. ponownie wyruszymy na trasy i tory.

Dyskusja na klubowym forum.

Connect with Porsche Club Poland