Skip to main content

Składając niniejsze zgłoszenie oświadczam, że biorę udział w imprezie na własne ryzyko i nie będę zgłaszał żadnych roszczeń wobec organizatora, Porsche Club Poland i współorganizatorów za wypadki, obrażenia, uszkodzenia samochodu itp., mające miejsce w trakcie trwania imprezy.

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania ogólnie pojętych zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatora podczas trwania imprezy.

Stosowne oświadczenie będzie dostarczone do podpisu w dniu imprezy.
 

* Pola obowiązkowe

Dane osobowe
Dane do kontaktu
Adres
Pseudonim uczestnika
Pojazd, klasa, dane techniczne

Poniżej prosimy podać informacje o aucie, jego historii, modyfikacjach na potrzeby zapowiedzi przez spikera podczas pikniku. Kilka słów o właścicielu.

Osoba towarzysząca / pilot
Wpisowe
1. Klubowicz
1000 zł
x
0,00 zł
2. Osoba towarzysząca klubowicza
200 zł
x
0,00 zł
3. Dziecko klubowicza w wieku od 10 do 18 lat
100 zł
x
0,00 zł
4. Dziecko w wieku do 10 lat
0 zł
x
0,00 zł
5. Osoba z poza klubu
1300 zł
x
0,00 zł
6. Osoba towarzysząca w wieku
400 zł
x
0,00 zł
7. Dziecko w wieku od 10 do 18 lat
200 zł
x
0,00 zł
8. Dziecko w wieku do 10 lat
0 zł
x
0,00 zł
 
0,00 zł
Dane do przelewu:

58 1240 1503 1111 0010 6708 2200

Porsche Klub Polska
ul. Połczyńska 107
01-304 Warszawa

 
Suma: 0,00 zł

Przelew na konto klubu