Skip to main content

Et enstemmig styre har anledning til å utnevne æresmedlemmer til personer som gjennom sitt arbeid overfor klubben eller merket Porsche har gjort en særskilt innsats. Gjennom klubbens 35-årige historie er følgende personer utnevnt til æresmedlemmer for sitt arbeid for klubben:

  Æresmedlemmer Porsche Club Norge
  Sven Furuly
  Olav Helge
  Egil Haugen
  Espen Aas (2008)
  Geir Espedalen (2009)
  John Roligheten (2010 - 30 års jubileum)
  Steinar F. Linckert (2015 - 35 års jubileum)
  Steingrim Soug (2015 - 35 års jubileum)
  Rune Sæther (2015 - 35 års jubileum)
  Thorstein Klingenberg (2017)

Besøk vår Facebook-gruppe: