Skip to main content

Et enstemmig styre har anledning til å utnevne æresmedlemmer til personer som gjennom sitt arbeid overfor klubben eller merket Porsche har gjort en særskilt innsats. Gjennom klubbens historie er følgende personer utnevnt til æresmedlemmer for sitt arbeid for klubben:

  Æresmedlemmer Porsche Club Norge
  Sven Furuly
  Olav Helge
  Egil Haugen
  Geir Espedalen (2009)
  John Roligheten (2010 - 30 års jubileum)
  Steinar F. Linckert (2015 - 35 års jubileum)
  Steingrim Soug (2015 - 35 års jubileum)
  Rune Sæther (2015 - 35 års jubileum)
  Thorstein Klingenberg (2017)

Besøk vår Facebook-gruppe: