Skip to main content

Et enstemmig styre har anledning til å utnevne æresmedlemmer til personer som gjennom sitt arbeid overfor klubben eller merket Porsche har gjort en særskilt innsats. Gjennom klubbens historie er følgende personer utnevnt til æresmedlemmer for sitt arbeid for klubben:

  Æresmedlemmer Porsche Club Norge
  Sven Furuly
  Olav Helge
  Egil Haugen (gikk bort 2020)
  Geir Espedalen
  John Roligheten
  Steinar F. Linckert 
  Steingrim Soug 
  Rune Sæther 
 

Thorstein Klingenberg

Per E. Larsen (gikk bort 2016)

Besøk vår Facebook-gruppe: