Skip to main content

‘Porsche 356 in Nederland’

In de voorbije jaren heeft 356-liefhebber Gijs van Dijk onderzoek gedaan naar de door importeur Pon in Nederland geleverde Porsches 356’s. Wat ooit begon als hobbymatige interesse heeft, mede dankzij de steun van Mark Wegh van Porsche Classic Center Gelderland, geresulteerd in een eerste, gelimiteerde en genummerde, oplage van 356 exemplaren van het boek ‘Porsche 356 in Nederland’.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Porsche 356 Club Nederland op 19 maart a.s. in Renswoude houdt Gijs zijn boek ten doop. Op maar liefst 160 pagina’s en aan de hand van 450 veelal unieke foto’s schetst hij de lezer een gedocumenteerd beeld over de historie van Pon in combinatie met de in Nederland origineel afgeleverde Porsches 356, de racegeschiedenis, rally’s, de heuvelklim in Vaals, zelfbouw-auto’s op basis van een 356, de patrouillewagens van de Rijkspolitie, het Nederlandse Porsche 356 archief en de Porsche 356 Club Nederland.

De prijs van het boek ‘Porsche 356 in Nederland’ bedraagt € 49,50 per stuk.
Leden van de Porsche 356 Club Nederland kunnen echter vooraf intekenen op de eerste 356 genummerde exemplaren. De prijs voor leden bedraagt bovendien slechts € 35,60.

Er zijn enkele opties om het boek te bemachtigen:

OPTIE 1: VOORINTEKENING - U KOMT UW BOEK(EN) OP 19 MAART A.S. OPHALEN BIJ DE ALV
Als clublid dient u dan het bedrag ad € 35,60 per boek vooraf (vóór 15 maart a.s.) over te maken.

Begunstigde G.J. van Dijk in Bilthoven
Rekeningnummer IBAN NL42 RABO 0394254732
O.v.v. Boek 356 ophalen + uw naam

OPTIE 2: U LAAT UW BOEK(EN) OPSTUREN
Binnenland: als clublid dient u € 35,60 + € 5,00 verzendkosten over te maken = € 40,50 per boek.
Buitenland: als clublid dient u € 35,60 + € 10,00 verzendkosten over te maken = € 45,50 per boek.

Begunstigde G.J. van Dijk in Bilthoven
Rekeningnummer IBAN NL42 RABO 0394254732
O.v.v. Boek 356 opsturen + uw naam + volledige adres