Skip to main content

Ons clubmagazine 911.912 verschijnt 4 maal per jaar. De redactie wordt gevoerd door Marc Bezem, Voor vragen over het clubmagazine, plaatsen van artikelen en advertenties kunt u met hem contact opmemen. Het clubmagazine 2017-04 vindt u hier: $File/9119112_december_2017.pdf.